Arbetet pågår för fullt i Norrköpings ytterområden och beräknas vara färdigt sista oktober.