Stor vikt kommer att läggas vid att det nya hastighetsgränssystemet ska tillämpas så konsekvent och överskådligt som möjligt. Norrköpings kommun kommer i de flesta fall att sträva efter en övergång till främst 30-40 och 60 km/tim.