Förutom att dubbdäck bidrar till att öka halten av hälsoskadliga partiklar i luften bullrar det mer i bilen och i omgivningen när du använder dubbdäck.

Dessutom försämras kvaliteten på vägarna eftersom dubbarna sliter på beläggningen. Detta medför att kostnaderna för att underhålla vägarna ökar.

En annan viktig miljöaspekt är att det grövre slitagematerial som dubbdäcken orsakar i hög grad bidrar till nedsmutsning av bilar och hus vid vägen samt förorening av mark och vatten i vägens närhet.