När det är barmark och torrt väglag på senhösten, vinter och tidig vår är partikelhalten som högst. Då vägbanan ligger helt öppen river dubbdäcken loss partiklar som virvlar upp.