Vägverket (nuvarande Trafikverket) har på regeringens uppdrag utrett vilka regler som bör gälla för vinterdäck i Sverige. Regeringen har beslutat att ge kommuner med luftkvalitetsproblem möjligheten att förbjuda fordon med dubbdäck på vissa gator. Norrköpings kommun har inte tagit ställning till möjligheten till dubbdäcksförbud, utan avvaktar resultatet av åtgärdsprogrammmet.