Alla föroreningar kan inte skyllas på dubbdäcken. Men forskare i Norden är överens – dubbdäcken är den största anledningen till de hälsoskadliga PM10-partiklarna. Andra källor till partiklar är slitage från bromsar och däck, gammal smuts och sand på gatorna samt avgaser. En del partiklar kommer med luften från andra platser och länder. Men forskningen har visat att dessa källor bidrar i ganska låg utsträckning till PM10-halterna i Sverige.

Partiklar kommer huvudsakligen från dubbdäckens slitage av vägbanan. De dagar på året då partikelhalten är som högst är dubbdäcksanvändningen orsaken till hela 80 procent av vikten av partiklarna. Halterna är som högst under senhösten, vintern och framför allt på våren då gatorna torkar upp.

Varje bilist som väljer bort dubbat till förmån för dubbfria vinterdäck bidrar till renare luft i Norrköping.