Undersökningar från bland annat Stockholm och Norge visar att halterna av PM10 stiger kraftigt vid dubbdäcksanvänding redan innan gatorna har sandats. Dessutom har mycket höga halter av PM10 uppmätts där det enbart används salt som halkbekämpning.