Inget däck är är bäst på alla väglag. Dubbdäck och dubbfria däck har olika egenskaper.

Det som avgör är hur du kör - att du anpassar hastighet och körsätt efter väglaget. Nyare bilar har ofta antisladd- och antispinnsystem, vilket bidrar mer till att öka trafiksäkerheten än valet av vinterdäck.

Sammanfattningsvis är dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden generellt lika bra på vinterväglag som dubbdäck förutom på blankis. På detta väglag har de dubbfria vinterdäcken i allmänhet längre bromssträcka. Inget av vinterdäcken är överrepresenterat i dödsolyckor vintertid.