Däckvalet

Översikt - Steg 3 av 5

3. Det här gör kommunen

För att få en bättre stadsmiljö för alla gör vi följande:

  • Bevakar hur många partiklar som sprids. Vi har fasta mätstationer vid Kungsgatan, Östra Promenaden och Packhusrondellen.
  • Arbetar aktivt med att uppfylla Miljökvalitetsnormen för PM10-partiklarna.
  • Väljer i största mån alternativ som är bra för miljön när vi genomför PM10-åtgärder, halkbekämpning och beläggningar.
  • Använder dammbindningsmedel för att minska partikelhalterna.
  • Sänker hastigheter vilket gör att färre partiklar lossnar.
  • Arbetar för att underlätta för kollektivtrafik, gående och cylister.
  • Påverkansarbete för att upplysa om dubbdäckens miljöpåverkan.
  • Ett aktivt däckval och väljer dubbfria däck på våra bilar.

Kontakt