Kostnaden för utplacering av två trafiköar är 1 500 kronor för perioden april – oktober.

Vill ni hyra fler trafiköar kostar de 750 kr styck. Fakturan skickas när öarna är utställda.