Ansök om trafiköar

Översikt - Steg 4 av 5

4. Placering

För att kunna ställa ut trafiköar finns det flera saker att ta hänsyn till:

  • Det ska vara minst 15 meter fri sikt på på båda sidor av trafiköarna. Till exempel går det oftast inte att placera en trafikö i en kurva.
  • Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
  • Vi tillåter max tre trafiköar på varje gatuavsnitt mellan korsande gator.
  • Trafiköar tillåts inte på gator med buss i linjetrafik. 

Alternativ 1

Så här kan det se ut vid utplacering av tre trafiköar på ett gatuavsnitt.

Bilden visar mått för placering av trafikö. Detta är alternativ 1.

Alternativ 2

Så här kan det se ut vid placering av två trafiköar.

Bilden visar mått för placering av trafikö. Detta är alternativ 2.

Kontakt