Ansök om trafiköar

Översikt - Steg 3 av 5

3. Villkor för att hyra trafiköar

För att få hyra trafiköar gör tekniska kontoret en bedömning om det är trafiksäkert att ha trafiköar på den berörda gatan. Här de saker som vi tar hänsyn till vid en ansökan:

 • Gatans utformning.
 • Har gatan genomfartstrafik.
 • Finns det några målpunkter längs gatan, till exempel en förskola, affär eller annan välbesökt plats.
 • Används gatan för kollektivtrafik.
 • Att gatan har villautfarter.
 • Att alla boende på gatan godkänt att det placeras ut trafiköar på gatan.
 • Att ansökan har gjorts i tid.

Vem ansvarar för vad?

Tekniska kontoret har ansvaret för:

 • att godkänna utplacering av trafiköar.
 • att placera ut öarna efter godkännandet. Öarna placeras ut på våren efter att din gata har blivit vårstädad, oftast runt 15 april.
 • underhåll av trafiköarna.
 

Ansvarig kontaktperson i bostadsområdet har ansvar för:

 • att meddela eventuella skador på trafiköarna till tekniska kontoret.

Kontakt