Ansök om trafiköar

Översikt - Steg 2 av 5

2. Kostnad för att hyra trafiköar

Kostnaden för utplacering av två trafiköar är 1 500 kronor för perioden april – oktober.

Vill ni hyra fler trafiköar kostar de 750 kr styck. Fakturan skickas när öarna är utställda. 

Kontakt