• Spårvägen i Norrköping invigdes den 10 mars 1904 utan särskilda ceremonier. Redan andra dagen fick trafiken ställas in tillfälligt på grund av snöhinder. När Norrköping fick sin spårväg fanns elektrisk spårvägsdrift bara i tre svenska städer, Stockholm 1901, Göteborg 1902 och Helsingborg 1903. Senare skulle totalt tretton städer få spårväg, men bara tolv fick igång någon trafik.
 • 1904 invigdes spårvägen i Norrköping med en ringlinje runt centrum och en länk på Drottninggatan.
 • 1906 fanns en tillfällig bana till utställningsområdet på Sylten.
 • 1926 förlängdes spårvägen till Marielund och till västra järnvägsstationen i Kneippen.
 • 1931 kom förlängningen till Fridvalla.
 • 1933 körde man till Folkets park.
 • 1945 byggdes spåret till Klingsberg.
 • 1950 byggdes en avstickare via Haga till Rågången, och spåret på Norrlandsgatan (idag Abel Beckers gata) flyttades till Värmlandsgatan.
 • 1957 togs en avstickare till Smedstuguplan i drift. Den trafikerades bara fram till 1966.
 • 1958 förlängdes linjen genom Haga till Vidablick, och spåret på Breda vägen flyttades till en ny sträckning förbi Sandbyhov.
 • 1958 lades spårvägen i Kungsgatan ned. Samtidigt ställdes ringlinjen med nummer 1 in. Sedan dess har det inte funnits någon linje 1 i Norrköping.
 • 1975 och 1980 byggdes spårvägen ut i två etapper till den nya stadsdelen Klockaretorpet.
 • 2006, 2010 och 2011 invigdes de tre etapperna av ett stort stadsomvandlingsprojekt med ny spårväg till Ljura, Hageby och Navestad.

Föreningen Svenska spårvägssällskapet bedriver ett spårvägsmuseum på vagnhallsområdet. Information om spårvägsmuseet och trafik med gamla vagnar under sommarsäsongen finns på Svenska spårvägssällskapets webbplats.