Dåvarande kollektivtrafiknämnden, numera tekniska nämnden, beslutade 2010 om att Norrköpings spårvagnar skulle få namn. Nya namn kan komma på fråga när nya spårvagnar köps in. Spårvagnarna kan även komma att byta namn efter ett antal år för att uppmärksamma andra personer.

Riktlinjer för namngivning i korthet:
  • Tekniska nämnden beslutar om namnbyte och/eller kompletteringar.
  • Personer som kan komma i åtanke är avlidna personer med Norrköpingsanknytning.
  • Personer som är mindre kända och som på något påtagligt sätt bidragit till utveckling och kännedom om Norrköping ska prioriteras.
  • En jämn könsfördelning ska eftersträvas.
  • Det ska vara en spridning mellan personer från olika områden, exempelvis idrott, kultur, näringsliv och vetenskap.
  • Personer som på andra sätt har uppmärksammats i stadens offentliga miljöer ska ha låg prioritet vid namngivning om inte särskilda skäl föreligger.
  • För att ge en förklaring till vem personen är som gett sitt namn till spårvagnen sätts en skylt upp i spårvagnen som, förutom personens namn och levnadsår, även ger en kort beskrivning av vem personen är och vad han/hon betytt för Norrköping.