Sträckning av nya linjer utreds, bland annat mellan Ljura centrum och Söder tull, mot Vrinnevisjukhuset och till de nya stadsdelarna Butängen och Östra Saltängen.