Spårvägen

Spårvägen är en viktig del av kollektivtrafiken i Norrköping. Östgötatrafiken ansvarar för tidtabellerna och för genomförande av trafiken. Norrköpings kommun äger spårvagnarna och spåranläggningen samt ansvarar för underhåll av vagnar, spår, kontaktledningar och hållplatser.

Norrköpings tätort har ett spårvägsnät som trafikeras av två spårvagnslinjer; linje 2 och linje 3. Dessa linjer svarar för 66 procent av andelen resenärer i stadens kollektivtrafik. Vagnparken består huvudsakligen av 16 moderna fordon som byggts mellan åren 2006-2014. Det finns även 8 vagnar som byggdes 1966-67 och som har genomgått omfattande renovering för att möta dagens behov.

Spårvägen i Norrköping invigdes den 10 mars 1904 utan särskilda ceremonier. Spårvägen har steg för steg byggts ut i takt med att staden har expanderat. På så sätt speglar spårvägen stadens historia. Den är omtyckt av många Norrköpingsbor och med tiden har den blivit en del av stadens identitet.

Kontakt