Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Med ett parkeringstillstånd har du möjlighet att parkera närmare till exempel mataffär, arbetsplats eller vårdinrättning. Du som har väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska vara minst sex månader.

Du kan ansöka som förare eller passagerare.

Förare
Du kan ansöka som förare om du kör bil själv.

Passagerare
Du kan ansöka om parkeringstillstånd som passagerare om du inte kör bil själv. Du ska ha väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Du ska heller inte kunna bli avsläppt vid besöksadressen och vänta ensam en kortare stund under tiden föraren parkerar bilen.

Svårigheter att bära
Om du bara har svårigheter att ta dig i och ur bilen eller att bära så är det inte skäl för att få ett parkeringstillstånd. Vi utreder hur svårt du har att gå med gånghjälpmedel när du inte bär.

Broschyr om parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF (pdf, 5.6 MB)

Kontakt