Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt att förflytta dig kortare sträckor till och från din bil kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du ansöker genom e-tjänst eller skickar in blanketten nedan:

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, e-tjänst eller blankett
(Du behöver ha en e-legtimation för att använda tjänsten)

 

För dig som ska ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF (pdf, 1.6 MB)

För dig som redan har ett parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF (pdf, 7.9 MB)

Klicka nedan för se att var det finns parkeringplatser för rörelsehindrade

Karta på parkering för rörelsehindrad

Kontakt