Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt att förflytta dig kortare sträckor till och från din bil kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du ansöker genom e-tjänst eller skickar in blanketten nedan:

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, e-tjänst eller blankett
(Du behöver ha en e-legtimation för att använda tjänsten)

 

Kontakt