Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt att förflytta dig kortare sträckor till och från din bil kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du ansöker genom e-tjänst eller skickar in blanketten nedan:

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, e-tjänst eller blankett
Du behöver ha en e-legtimation för att använda tjänsten.

Krav för att söka

Du måste vara folkbokförd i kommunen och funktionsnedsättningen ska förväntas pågå i minst sex månader. I samband med ansökan tar utredningssekreteraren en personlig kontakt med dig för att göra en utredning. Sedan får du ett skriftligt svar på om du har rätt till parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd ger dig rätt att ställa ditt fordon på reserverad plats för rörelsehindrade, på kommunens egna parkeringsplatser och på platser där det annars är parkeringsförbud meddelat genom lokal trafikföreskrift. Parkeringstillståndet ger dig också förlängda parkeringstider.

För dig som ska ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF (pdf, 1.6 MB)

För dig som redan har ett parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF (pdf, 7.3 MB)

Karta över kommunens parkeringsplatser för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet ska vara placerat väl synligt i bilens framruta och gäller i första hand för dig som själv kör bilen. När du färdas som passagerare har du oftast möjlighet att bli skjutsad till entrén.

Kontakt