Utanför innerstaden råder parkeringsförbud ett speciellt datum varje månad. Parkeringsförbuden gäller bara på vardagar. Kom ihåg att dag före röd dag alltid räknas som lördag och att helgdag alltid räknas som söndag. Se listan nedan för vad som gäller i ditt område.

Oxelbergen
Parkeringsförbud 2:e och 4:e varje månad.

Marielund och område norr
Parkeringsförbud 3:e och 5:e varje månad.

Söder
Parkeringsförbud 6:e och 8:e varje månad.

Klingsberg
Parkeringsförbud 7:e och 17:e varje månad.

Kneippen
Parkeringsförbud 9:e och 19:e varje månad.

Ektorp
Parkeringsförbud 10:e och 20:e varje månad.