• mot färdriktningen
 • på gång- eller cykelbana.
 • på övergångsställe
 • i korsning, i vägport
 • så att vägmärken skyms
 • på hållplats
 • framför utfart
 • så att tillträde till andra fordon hindras
 • på handikapplats
 • på lastzon, taxizon
 • inom tio meter före och efter korsning
 • inom tio meter före övergångsställe
 • inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana
 • på plats där stannande är förbjudet
 • i terräng, plantering, gräsmatta etc.
 • på plats avsedd för annat fordonsslag, t.ex. plats reserverad för buss eller motorcykel.