• på plats där parkeringsförbud gäller, till exempel parkeringsförbud i område
  • på huvudled
  • på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gågata/gårdsgata.