• på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgift
  • längre tid än tillåtet
  • med något hjul utanför markerad parkeringsruta eller markerad plats.