Parkering och parkeringsavgifter

Parkering

City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna samt i boendeparkeringsområdena. Övrig allmän parkering i kommunen är med undantag för ett fåtal platser gratis.

Längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar om inte annat anges. För längre uppställning än 24 timmar hänvisas i första hand till parkering på fastighetsmark.

Här hittar du informationen från parkeringsbroschyren

Här hittar du en parkeringskarta

 

Parkeringsavgifter

Boendeparkering

70 kronor

7-dagarsbiljett

250 kronor

30-dagarsbiljett

1 250 kronor

180-dagarsbiljett

 

Alla varianter ovan går att köpa i appen Parkster eller på kontaktcenter.

 

Övrig parkering

Gäller för parkeringsplatser anslutna till City-P. Biljetterna nedan kan köpas via appen Parkster, automat på platsen, sms, talsvar eller på turistcentret.

Se skyltar på respektive parkeringsplats för vad som gäller.

 

20 kronor

Parkeringsbiljetten innanför promenaderna vid kantstensparkering på gatumark (med vissa undantag).

10 kronor

Parkeringsbiljetten utanför promenaderna och på torgytorna innanför promenader.

80 kronor

Dygnskort för parkering på alla parkeringsplatser anslutna till City-P.

50 kronor

Dygnskort på Skepparen, mellan Norra Promenadens lokalkörbana och Packhusgatan samt Växelns pendlarparkering på Butängsgatan 44.


 

50 kronor/dygn

Gäller på Skepparen, Södra Kajen och Växelns pendlarparkering.

100 kronor/7 dygn

Gäller på Skepparen, Södra Kajen och Växelns pendlarparkering.

300 kronor/30 dygn

Gäller på parkering vid badhuset.


 

300 kronor/30 dygn

P-kort 300 gäller på vissa parkeringsplatser, läs mer.

1 500 kronor/180 dygn

 

 

 

400 kronor/ 30 dygn

P-kort 300 gäller på vissa parkeringsplatser, Läs mer.

2000 kronor/180 dygn

 

4 000 kronor/365 dygn


 

Vi uppdaterar informationen


Kom ihåg att regler för parkering kan ändras. Vi uppdaterar informationen på webben löpande. Kolla alltid skyltning när du parkerar för att veta vad som gäller.

Sidan uppdaterades senast: 14 september 2018

Kontakt