Boendeparkering ger boende i området möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till lägre avgift.

Alla får parkera på boendeparkeringar, men du som har detta tillstånd har rätt att köpa din biljett till reducerat pris. Med tillstånd för boendeparkering får du stå på samma boendeparkeringsplats i upp till 6 dygn. Kontrollera att det inte är parkeringsförbud under perioden.

För att kunna söka tillstånd för boendeparkering måste du vara folkbokförd i området där du vill parkera och vara registrerad ägare till bilen. Det finns också andra regler kring vem som kan få tillstånd.

 
Här kan du läsa mer om boendeparkering