För personer med behov att parkera under kortare tid vid flera tillfällen varje dag finns ett kort för 400 kronor för 30 dagar.
Kortet gäller på allmänna avgiftsbelagda parkeringsplatser i högst 3 timmar i följd tillsammans med parkeringsklocka/parkeringsskiva.

Där 300-kronorskortet gäller får du stå med 400-kronorskortet utan parkeringsklocka/parkeringsskiva i 24 timmar. Kortet går att köpa i appen Parkster och hos Kontaktcenter.