Det finns möjlighet att köpa parkeringskort för 300 kronor för 30 dygn. Kortet köper du via appen Parkster eller hos Kontaktcenter. Med detta parkeringskort får du parkera på speciellt markerade parkeringsplatser i upp till 24 timmar. Dessa parkeringsplatser har skylt med texten ”P-kort 300 gäller”.

Där 300-kronorskortet gäller får du stå med 400-kronorskortet utan parkeringsklocka/parkeringsskiva i 24 timmar.