Boendeparkering gäller för närvarande i tio områden: Centrum (C-NV, C-NÖ, C-SV, C-SÖ) , Söder, Öster, Norr, Klingsberg, Ektorp och Kneippen.

Parkeringsplatserna för boendeparkering har tilläggstavlor som visar vilket område de tillhör. Besökare parkerar till ordinarie City-P-taxa.

Med boendeparkeringstillståndet får du bara parkera inom ditt boendeparkeringsområde. Kolla skyltning på plats för att veta vad som gäller.