Du kan ansöka om tillstånd för boendeparkering via webben eller via ett formulär du skriver ut och fyller i. 

Blankett för ansökan finns att hämta hos:
Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21.

 

Den utskrivna blanketten skickar du till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping
Märk kuvertet: Boendeparkering