Boendeparkering - så fungerar det

Översikt - Steg 7 av 7

7. Frågor och svar

Kan man få tillstånd även om man inte är skriven på adressen?

Ja, om en kopia på lägenhetskontrakt eller köpekontrakt bifogas i ansökan.

Kan man få tillstånd även om man inte själv äger bilen?

Boendeparkeringstillståndet tillhör bilen och bilen måste därför vara knuten till den sökande. Om bilen är en förmånsbil/tjänstebil ska ett intyg från arbetsgivaren bifogas ansökan, där arbetsgivaren intygar att bilen även får användas av den sökande privat. Tillstånd medges inte för lånad bil eller bil som står registrerad på annan privatperson.

Kan man få tillstånd för flera bilar?

Ja. Sedan den 1 januari 2013 är det tillåtet att boendeparkera med ett obegränsat antal fordon.

Om jag har flyttat eller bytt bil och har boendeparkering

Om du flyttar eller byter bil ska en ansökan om områdesbyte/fordonsbyte med bifogad kopia på adressändring/ägarbevis och det gamla tillståndet lämnas in till Kontaktcenter. Du får sedan ett nytt tillstånd hemskickat inom de närmaste dagarna.

Vi ger inte boendeparkeringstillstånd för lånad bil eller bil som står registrerad på annan privatperson.

Min bil är på verkstad, kan jag boendeparkera med min lånebil?

Om du har ett boendeparkeringstillstånd till din ordinarie bil, kan du få en kortare dispens för en lånebil. Vi lämnar endast dispens för lånebil från verkstaden, inte bilar som du lånar privat.

Kontakta Kontaktcenter för att få hjälp:
011 - 15 00 00.

Om jag förlorat eller tappat bort mitt tillstånd

För att få ett nytt tillstånd måste du fylla i en förlustanmälan. Förlustanmälan kan också hämtas hos Kontaktcenter.

Är man garanterad parkeringsplats?

Ett boendeparkeringstillstånd innebär ingen garanti att hitta en parkeringsplats varje gång du ska parkera. Tillståndet innebär endast att innehavaren har möjlighet att parkera till en fast avgift utan att betala för parkeringen vid varje enskilt tillfälle.

Jag har fått parkeringsanmärkning trots biljett för boendeparkering?

En boendeparkeringsbiljett är bara giltig tillsammans med ett godkänt tillstånd. Om du vill motsätta dig en anmärkning ska du vända dig till polismyndigheten.

Kontakt