Norrköpings kommun bygger fortlöpande om hållplatserna. Målet är ett trafiksystem för funktionshindrade där fordon, hållplatser, informationssystem och säkra gångvägar, till och från hållplatserna, samverkar.

De nya hållplatserna har

  • väderskydd med belysning
  • hög kantsten som gör av- och påstigning bekväm och säker
  • tillräcklig bredd för att medge utfälld ramp och plats för svängande rullstol
  • ytor med taktila plattor
  • sitt- och ståmöbler.