Övergångsställen

Fotografi på ett övergångsställe.

Övergångsställen byggs med en kantsten som har höjden sex cm, vita plattor och förstärkt belysning för synsvaga. Övergångsställena har också en ramp för rullstolar, rullatorer och barnvagnar.

Soffor och vilplatser

Fotografi på en bänk. Bredvid bänken finns en soptunna och promenaden syns i bakgrunden. 

Soffor och vilplatser ska ha rygg och armstöd. Gamla soffor som renoveras kompletteras med armstöd.

Trappor och ramper

Fotografi på en utomhustrappa med metallräcken.

Trappor och ramper ska kontrastmarkeras och kompletteras med ett räcke om det saknas.

Lutningar, mindre nivåskillnader och ojämn markbeläggning

Fotografi på gata med markbeläggning.

Markbeläggning.

Snubbelrisken ska minska genom att håligheter och ojämnheter åtgärdas. Tvärlutning på gångbanor får inte vara för brant. Detta görs för att minska fallrisken.

Ränndalar

Fotografi på en ränndal.

Ränndal.

Gamla kantiga ränndalar för vattenavrinning på gångbanor byts ut mot en rundare modell.

Parkeringar för rörelsehindrade

Fotografi som visar en parkeringsplats för rörelsehindrade. 

Möjligheten att ta sig från parkeringen till gångbanan ska ses över.