Tillgänglighet i trafik och stadsmiljö

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att göra Norrköpings trafik- och stadsmiljö mer tillgänglig för fotgängare, med särskild hänsyn till äldre och funktionshindrade. Syftet är att antalet människor i alla åldrar som kan förflytta sig på egen hand ska öka.

Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljöPDF (pdf, 1.2 MB)

Kontakt