Snö från tak, gårdar med mera får absolut inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen, utan ska läggas upp på tomten.