Fastighetsägare är enligt den lokala ordningsstadgan, Allmänna föreskrifter om gångbanerenhållning, skyldiga att renhålla, snöröja och halkbekämpa gångbanor och annat utrymme som behövs för gångtrafiken utanför fastigheten.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att infarter är snöröjda och halkbekämpade så att trafik kan ta sig fram. I fastighetsägarens skyldighet ingår även att ingen kommer till skada på grund av snöras från tak och fallande istappar.

Allmänna föreskrifter om gångbanerenhållningPDF (pdf, 190.6 kB)