Privata fastighetsägare är skyldiga att se till att gångbanan utanför det egna huset är halk- och snöbekämpat.

I Norrköping kan du hämta sand på två ställen:

  • Himmelstalund: Från Arenarondellen kör du in på pendlarparkeringen. Sanden ligger på parkeringens bortre, vänstra hörn. Se på karta.
  • Navestad: I korsningen mellan Navestadsgatan och Spelmansgatan, vid hundrastgården. Se på karta, den blå punkten visar hundrastgården.
Du får själv svara för transporten i eget emballage. Du får hämta 2 hinkar, som tar cirka 20 liter per hink, med sand till din sandning.