På gatan får du inte parkera längre än 24 timmar i sträck, om inte skyltar anger annat.