Stora fordon och maskiner kan ibland skada brevlådor, staket med mera. Anmäl eventuella skador till vår kundservice för vidarebefordran till aktuell entreprenör i området.

Kontakta kundservice:
011-15 00 00
Skicka e-post