Norrköpings kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjning och halkbekämpning i kommunen. Det är tekniska kontoret som är kommunens väghållare och som är ansvarig för de flesta gator inom Norrköpings tätort. Vinterväghållningen sköts med hjälp av ett antal entreprenörer.