Som kommun har vi ansvar för att ploga gång- och cykelvägar och gator. Vi öppnar inte för infarter eller soprum och dylikt, det är det fastighetsägaren som ska göra. Det är alltså fastighetsägarens skyldighet att se till att utrymmet till soptunnor och brevlådor är snöröjda så att sophämtning och posthantering kan fungera.