För att underlätta för cyklister plogas alla ytor enligt principen; de prioriterade gång- och cykelbanorna först och därefter prioriterade gator. På så vis snöröjs de mest använda gång- och cykelbanorna först. En del gång- och cykelbanor ingår i de så kallade sop- och saltstråken. Där sopas och saltas banorna med en särskild maskin för att underlätta cykling året runt.

Här hittar du de gång- och cykelvägar som ingår i sop- och saltstråken