Ibland måste parkeringsplatser stängas av så att plogbilen får möjlighet att även snöröja utrymmen där bilar vanligtvis står parkerade. När och var det sker beror i vanlig ordning på prioriteringslistans turordning.