Den snö som vi eventuellt forslar bort från de ytor vi ansvarar för läggs på särskilda uppsamlingsplatser.