Enligt den allmänna ordningsstadgan som är fastställd i kommunfullmäktige har varje fastighetsägare ansvar för att halkbekämpa och snöröja gångbanan utanför sin fastighet.