Norrköpings kommun är indelat i fem områden. I samtliga områden börjar snöröjningen på det prioriterade väg- och cykelnätet samt på gångbanor vid snöfall på mer än tre centimeter. Arbetet ska vara klart mellan fyra till sex timmar efter att det har slutat snöa, beroende på område. Därefter påbörjas efterarbetet som består i att öppna upp snövallar för passager, övergångsställen, papperskorgar, bänkar mm.

På det övriga vägnätet påbörjas snöröjningen vid snöfall på mellan fem och sju centimeter, också det beroende på område. För frågor om vad som gäller i ett visst område är du välkommen att kontakta kundservice på 011-15 00 00.