När det uppstår halka på körbana eller gång- och cykelbana ska ytan halkbekämpas. Det görs med hjälp av sandning, saltning, stenkross och ibland CMA (kalciummagnesiumacetat) som är det enda medel som bekämpar halka lika effektivt som salt.