Först och främst snöröjs prioriterade gång- och cykelbanor, och gator plogas enligt en särskild prioriteringskarta. Först när det är klart plogas övriga vägnätet där bostadsgator ingår. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata.

Tänk på att om snön fortsätter falla under lång tid kan det hända att snöröjarna måste börja om från början med de prioriterade vägarna. Då tar det förstås lite längre tid innan plogbilen kommer till din gata.