Vinterväghållning

Norrköpings kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjningen och halkbekämpningen i kommunen. Vinterväg­hållningen sköts i dag av ett antal entreprenörer.

Större gator och vägar samt övergripande cykelvägar är prioriterade när det gäller kommunens snöröjning och halkbekämpning. De gång- och cykelbanor som används mest sopar och saltar vi med särskilda sopmaskiner.

Här hittar du en karta på de gång- och cykelbanor som tillhör sop- och saltstråken

Frågor och svar

Kontakt