Renhållning av gator och torg

Norrköpings kommuns tätbebyggda områden ska vara rena och prydliga. Därför städas de olika områdena med regelbundna intervaller. Inom centrumområdet sker det minst en gång i veckan och på övriga ytor minst tjugo gånger om året. Efter olika förekommande evenemang utförs också städning.

Städningen omfattar avlägsnande av papper, glas, burkar med mera. Även ogräs i gatu- och torgbeläggningen avlägsnas regelbundet, två gånger om året i centrum och en gång om året på övriga områden. Kemikalierna som används är godkända av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Kontakt