Renhållning av gator och torg

Norrköpings kommuns tätbebyggda områden ska vara rena och prydliga. Därför städas de olika områdena med regelbundna intervaller.

  • Inom centrumområdet sker det minst en gång i veckan.
  • Övriga ytor minst tjugo gånger om året.
  • Efter olika förekommande evenemang utförs också städning.

Städningen omfattar avlägsnande av:

  • Papper
  • Glas
  • Burkar med mera

Även ogräs i gatu- och torgbeläggningen avlägsnas regelbundet:

  • Två gånger om året i centrum.
  • En gång om året på övriga områden.

Kemikalierna som används är godkända av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Kontakt