Om du har skadat dig själv eller ditt fordon, på en väg-, gång- och cykelbana som tekniska kontoret är väghållare för, kan du under vissa omständigheter ha rätt till skadestånd.