När en anmälan kommer in gör tekniska kontoret en skadeståndsrättslig utredning av det inträffade. I vissa fall lämnar vi över ärendet för handläggning till kommunens försäkringsbolag. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende. Handläggningen följer förvaltningsrättsliga principer.